Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekty a záměry > Úsprora energií v ZŠ

Publicita OPŽP škola

Publicita OPŽP škola

Realizace úspor energií v Základní škole  Obec byla úspěšná v podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3- Udržitelné využívání zdrojů energie, takže klidného prostředí si žáci a pedagogové dlouho neužili a v závěru školního roku započne  na škole opět stavební ruch, ikdyž tentokrát ne uvnitř budovy ale na jejím plášti.

Obsahem projektu je totiž zateplení stávající fasády a výměna fasádních výplní otvorů v budově školy, která slouží nejen žákům Radslavic, ale i okolních vesnic- Sušic, Grymova a Oldřichova, ze kterých děti do naší školy dojíždí.  Aktivity projektu mají za cíl snížení energetické náročnosti objektu v návaznosti na zjištění energetického auditu, který klasifikoval objekt jako D-nevyhovující.

Zateplení bude provedeno na hlavní přední části budovy, v zadní části šaten není se zateplením v tomto projektu počítáno, protože obec má připraven jiný projekt do jiného operačního programu, kde bude žádat o finanční prostředky na stavební úpravy této zadní části budovy na pohybovou učebnu – tělocvičnu.  V rámci zateplení bude provedeno protažení tepelné izolace i v rámci soklu objektu ZŠ. Výplně okenních otvorů budou osazeny do líce původní fasády tak, aby bylo vyloučeno zateplování ostění a nadpraží výplní otvorů a bylo zajištěno maximální vyloučení tepelných mostů v konstrukci objektu. Vzhledem k tomu, že okna v uliční části školy byla vyměněna již v roce 2009, budou se vyměňovat pouze okna stará v zadní části budovy. Rovněž zateplení střešní konstrukce není předmětem těchto stavebních úprav, protože v rámci projektu vybudování půdní vestavby, byla již zateplena. Celá stavební akce je rozpočtována na 3,9 mil. Kč, z nichž dotace představuje 1,6 mil. Kč a zbytek částky, to je 2,3 mil. Kč, bude financován z rozpočtu obce.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.radslavice.cz

Registrujte se zde