Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie a osobnosti > Osobnosti obce- ocenění v roce 2001

Osobnosti obce - ocenění v roce 2001

Josef Šindler, Jan Petřík, Svatopluk Matyáš

Josef  Šindler

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 200

Narodil se 28.12.1918 v Lýskách,  přiženil se do Radslavic do  č.p. 3. , se  svou   ženou Františkou vychoval dvě děti. 
S jeho osobou jsou úzce spjaty tři spolky.
Byl iniciátorem a prvním předsedou Svazarmu v Radslavicích.  Na  stavbě radslavické střelnice  se podílel jak  projekčně  tak i  brigádnickou činností.
Aktivní byl rovněž v Mysliveckém sdružení , kde vystřídal funkce předsedy i  hospodáře spolku. Po vytvoření  mysliveckého sdružení  Katová se stal opět jeho členem a současně  byl zvolen jeho jednatelem. Tuto funkci zastával až do roku 1997.
Třetí organizací je  Tělovýchovná  jednota   Sokol,  s níž  je  spjat  jeho  největší  životní koníček ,  a  tím  je  kopaná.  Tu  sám  aktivně  hrával  za   SK  Přerov,   Kazeto  Přerov a  po vytvoření fotbalového oddílu  TJ Sokol  Radslavice  v roce  1951 za  tento  oddíl  hrál  až  do svých 42 let. Řadu let dělal cvičitele mládeže a v letech 1945-19 46 byl  náčelníkem TJ  Sokol a  mnoho dalších let pak působil ve výboru TJ. Mnoho let byl i divadelním ochotníkem.
V   letech  1964 – 1971  byl  poslancem   MNV  Radslavice,  kde  pracoval   jako   člen  stavební komise.  I v dalších letech zůstává členem stavební komise  jako neposlanec a to  až do zrušení národních výborů v roce 1990.
Z hlediska profesního se od poloviny 50 let zapojil v podstatě do všech investičních akcí v obci, a to projekčně,  technickým dozorem, organizačně  i vlastní  pracovní  aktivitou ,  jako například budování vodovodu,výstavba koupaliště,  či prodejny Jednota.  20 let byl  vedoucím party důchodců, která byla stavební četou MNV a později obce  Radslavice při  realizaci  akcí „Z“.
Cena  obce je udělována panu Josefu Šindlerovi  za  celoživotní  veřejnou  angažovanost v obci.

Zemřel 14.9. 2004. Čest jeho památce!

Jan  Petřík

Medaile Františka Slaměníka  udělena v roce 2001

Narodil se 12.2.1901 v Radslavicích v č.p. 18. V roce 1927 přebírá střední zemědělské hospodářství  na  rodné   usedlosti.   Byl  vstřícný  novým  postupům  a  moderní   zemědělské technice , na kterou se však drobným zemědělcům  nedostávalo  peněz.  Počátkem  30 let  byl jedním  ze  zakladatelů  družstva  místních  rolníků  „ Domovina “,   jemuž  byl  i  předsedou. Družstvo nakupovalo za sdružené prostředky  stroje,  které si  jednotliví rolníci  půjčovali  na obdělávání svých polí. „Domovina“ zanikla po osvobození převzetím jejího majetku strojním družstvem.
V roce 1958 byl pan Petřík  přinucen vstoupit  do  JZD,  v družstvu  však  nebyl  příliš spokojen  a tak v roce 1963 vystoupil  a až do svého úmrtí hospodařil samostatně.
Pan Jan Petřík  se angažoval  a  hodně času  věnoval  činnosti  spolků  a  rozvoji  obce. V roce 1925  se stal členem Sboru dobrovolných hasičů , kde byl v letech  1928 až 58 členem výboru jako samostatný četař a pokladník.
Členem Sokola se stal v roce 1920 , kde pracoval až do jeho rozpuštění  v roce 1941.Po obnovení činnosti Sokola byl členem výboru v letech 1946-61 a v letech 1951-61 působil  pak ve funkci předsedy.  Toto  období  je velmi  významné  nejen  pro  Sokoly,  protože se  rozvíjí činnost cyklistického a jezdeckého oddílu a vzniká velmi aktivní turistický oddíl v roce  1958. Za významného přispění  pana  Petříka  se v letech 1954 – 57  adaptuje  stodola  v zahradě  za domem č.p. 48 na Sokolovnu a tato jako sportovní a kulturní stánek slouží dodnes.
Při prvním ustavení MNV v Radslavicích v roce 1945 se stal  pan  Petřík  jeho členem, který zůstal až do voleb v roce 1946. Po volbách  se stal místopředsedou MNV, od roku 1947 pak předsedou.  Na tuto funkci však musel v únoru v roce 1947 rezignovat,  členem  MNV  a rady však zůstal, v ní se věnoval zemědělské tématice.
Ocenění je mu uděleno za celoživotní práci pro hospodářský , sportovní a společenský rozvoj obce.

Pan Jan Petřík zemřel náhle v roce 1974 a je pochován  v rodinné hrobce  na  místním hřbitově. Čest jeho památce!

Svatopluk  Matyáš

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2001

Narodil se 18.10.1929 v Radslavicích v rodině hostinského  a  řezníka,  kde   vyrůstal  se dvěma sourozenci.
Je absolventem divadelní fakulty  AMU v Praze , jejíž studia ukončil v roce 1956.
V dalších letech  postupně  působil  v divadle  v  Hradci Králové  až  do  roku   1961,  pak  ve Státním divadle Ostrava  v letech 1961 –1966 a nejdéle pak ve Státním divadle v Olomouci a to v letech  1966 – 1979   a   1986 – 1990.  V  mezidobí   let   1979 až  1986  byl  bez  stálého angažmá, provozoval svobodné povolání divadelního umělce.
Během   svého   působení   v   divadlech   vytvořil  řadu   hlavních    shakespearovských postav,  jako  např.  Romeo,  Richard III. a jiné. K  dalším  významným  rolím,   ztvárněných v divadlech patří Váňa   Čechova Strýčka Váni,  Glumov v  Ostrovského   I chytrák se  spálí, Morák z  Hrubínovy  Srpnové neděle ,  Jindřich IV.  či  Mlynář z  Jiráskovy  Lucerny a  řada dalších rolí.
Zahrál si i v mnoha filmech  , například  Ročník 21,  Noc oranžových ohňů, Zde jsou lvi, Hra bez pravidel,  Nebeští jezdci,  Akce  Bororo a  jiné,  účinkoval v řadě  televizních  seriálů, jako například Kamenný řád, Dlouhá bílá stopa, Zelené údolí, a Velké sedlo. Často byl rovněž obsazován do různých rolí v  televizních  inscenacích  ve studiích  v Praze,   Ostravě,   Brně  i Bratislavě.
I přes svou , v určité době velkou popularitu pramenící z jeho povolání umělce , zůstával skromným člověkem a  stále  si zachovává  kladný vztah  ke své  rodné  obci.  Pan  Svatopluk Matyáš   byl dlouhá  léta,  a  patrně  zatím  zůstává  pro  širokou  veřejnost   nejvýznamnějším rodákem naší obce. Nyní žije v důchodu v Praze.