Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, dokumenty

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 6/2023, o nočním klidu

6.1.2024

OZV č. 5/2023, o místním poplatku z pobytu

6.1.2024

OZV č. 4/2023, o místím poplatku ze psů

6.1.2024

OZV č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

6.1.2024

OZV č. 2/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6.1.2024

OZV č. 1/2023, o nočním klidu - ZRUŠENO K 6.1.2024

21.9.2023

OZV č. 5/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ZRUŠENO K 6.1.2024

1.1.2023

OZV č. 4/2022, o místním poplatku z pobytu - ZRUŠENO K 6.1.2024

1.1.2023

OZV č. 3/2022 o místním poplatku ze psů - ZRUŠENO K 6.1.2024

1.1.2023

OZV č. 2/2022, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích ve znění OZV č. 1/2021

1.1.2023

OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ZRUŠENO K 6.1.2024

22.4.2022
OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ZRUŠENO K 6.1.2024 1.1.2022
OZV č. 2/2021 o nočním klidu - ZRUŠENO 1.1.2022
OZV č. 1/2021 o místních poplatcích - ZRUŠENO 27.3.2021
OZV č. 1/2020 o nočním klidu - ZRUŠENO 1.1.2021
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENO 1.1.2020
OZV č. 3/2019 o nočním klidu - ZRUŠENO 1.1.2020
OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radslavice - ZRUŠENO
1.1.2020
OZV č. 1/2019 o místních poplatcích - ZRUŠENO

1.1.2020

OZV č. 2/2017 o nočním klidu - ZRUŠENO

7.1.2018

OZV č. 1-2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - ZRUŠENO

5.4.2017

OZV č. 2-2016 o nočním klidu - ZRUŠENO

12.1.2017

OZV č 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radslavice - ZRUŠENO

6.5.2015

OZV č. 2-2015 o místním poplatku za shromažďování, sběr , přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENO

21.1.2016 

Nařízení obce č.1/2014, Tržní řád

1.4.2014

Opatření obecné povahy-územní plán obce 2010

6.4.2010

OZV 1/2012 - poplatek TKO - ZRUŠENO

1.1.2013

OZV č.2/2006 o školském obvodu

5.2.2006

OZV č.1/2006 - Požární řád obce - ZRUŠENO

15.12.2005

OZV 3/2003 o zrušení vyhlášky o nočního klidu

12.12.2003

OZV o místních poplatcích - ZRUŠENO

1.1.2011

Nařízení obce Radslavice č.1/2003, kterým se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování


1.7.2003

OZV obce Radslavice o čistotě a pořádku v obci č.4/98

1.7.1998

OZV obce Radslavice č.1/99 o rozsahu, způsobu a lhůtach odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků, na kterých se zimní údržba nezajišťuje3.3.2000

OZV o obecních symbolech a jejich užívání

14.11.2001

OZV obce Radslavice č.1/98 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

31.12.1998

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Jednací řád

Usnesení zastupitelstva

Usnesení rok 2024

Usnesení rok 2023

Usnesení rok 2022

Usnesení rok 2021

Usnesení rok 2020

Usnesení rok 2019

Usnesení rok 2018

Usnesení rok 2017

Usnesení rok 2016

Usnesení rok 2015

Usnesení rok 2014

Usnesení rok 2013

Usnesení rok 2012

Usnesení rok 2011

Usnesení rok 2010

Usnesení rok 2009

Usnesení rok 2008

Usnesení rok 2007

Usnesení rok 2006