Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie a osobnosti > Osobnosti obce- ocenění v roce 2008

Osobnosti obce- ocenění v roce 2008

Eduard Hrbáček, Josef Hrdlička, Vladimír Šindler

Eduard Hrbáček

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2008

Eduard Hrbáček se narodil 8. srpna 1933 v Želatovicích v domě č.p. 22 Anežce roz. Lajtochové a Eduardu Hrbáčkovi. Otec byl státním zaměstnancem, pracoval u vlakové pošty na trase Přerov-Brno, matka pracovala v zemědělském družstvu.
Základní vzdělání získal v obecné škole v Želatovicích a Měšťanské škole v Přerově. Poté nastoupil v roce 1948 na Učiliště poštovní správy v Brně. Po vyučení elektromechanikem nastoupil u Správy dálkových kabelů na pracovišti v Šumperku. Vojenskou základní službu absolvoval v Pardubicích, i zde pracoval v oboru jako spojař. Po jejím skončení se vrátil do firmy SDK a působil na různých místech Moravy. V letech 1957 – 1967 byl zaměstnán v Přerovských strojírnách a z nich se opět vrátil do Správy dálkových kabelů, kde setrval až do důchodu v roce 1997. Při zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Přerově, obor slaboproudá technika.
V roce 1957 se oženil se Zdeňkou Adamovou a přistěhoval se do Radslavic do darovaného rodinného domku č.p. 162. Z manželství se narodily tři děti: dcera Radka a synové Pavel a Zdeněk.
  V mládí působil jako žák v DTJ v Želatovicích, byl členem Foglarova čtenářského klubu. V Radslavicích se stal členem TJ Sokol, v letech 1974 -1986 vykonával funkci předsedy této organizace. Zejména počátek jeho působení je spojen s rozsáhlou výstavbou tělovýchovných zařízení v obci - koupaliště a šaten fotbalového oddílu. Po předání funkce předsedy další dlouhá léta vykonával funkci předsedy kontrolní komise.
Od roku 1972 je členem hasičského sboru. Ihned se aktivně zapojil do výstavby Hasičské zbrojnice a následně převzal vedení kolektivu mladých hasičů s nímž v roce 1977 postoupil do krajského kola hry Plamen. Pro hasičské soutěže sestavil měřící časomíru.
Od sedmdesátých let až do konce roku 1990 byl poslancem MNV Radslavice. Většinou pracoval v komisi pro mládež a tělovýchovu, v letech 1986 – 1990 pak působil jako předseda komise pro obchod a služby.
K jeho zálibám kromě rodiny a zahrádky patří jízda na kole. Celý svůj produktivní život na něm jezdil celoročně do práce a i dnes na něm vyráží na výlety do okolí.

Josef Hrdlička

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2008

Pan Josef Hrdlička se narodil 6. března 1935 jako syn malozemědělce v Radslavicích v domě č.p. 32, ze kterého pocházel známý radslavický rodák František Slaměník. Základní vzdělání získal v obecné škole v Radslavicích a Měšťanské škole v Přerově.
Po skončení školní docházky roku 1950 se vyučil soustružníkem v podniku Meopta Přerov, a mimo období základní vojenské služby tam pracoval až do roku 1966. Poté přešel do Výrobního družstva kameníků Olomouc, provozovna Přerov. Zde pracoval jako údržbář, řidič a kamenický pomocník až do odchodu do důchodu v roce 1995.
Roku 1962 se oženil s Janou Študentovou. Po šesti letech ovdověl a sám se staral o své dva syny  - Josefa a Jiřího až do jejich dospělosti.
Od svých mladých let je členem hasičského sboru, kde působil jako strojník, člen zásahové jednotky, a v letech 1979 -1993 zastával funkci předsedy základní organizace svazu požární ochrany. Členem hasičského sboru je do dnešních dnů, zúčastňuje se všech sportovních a kulturních akcí.
Pan Josef Hrdlička je také dlouholetým členem TJ Sokol Radslavice. V mládí hrával aktivně fotbal a byl také členem známého místního divadelního souboru. V němž působil jako herec a také jako osvětlovač jeviště KD v Radslavicích. Tuto službu, ovšem již pro externí soubory či školní vystoupení dělá dodnes.
Dlouhá léta jeho života jsou spojena s Radslavským kinem. V něm zprvu působil jako promítač a opravář, a od roku 1962 až do ukončení promítání v roce 1990 jako vedoucí kina.
Svou angažovanost projevil i při provozu místního koupaliště. Od jeho uvedení do provozu v roce 1978 až do současné doby vykonává již po 30 let funkci strojníka technologie.
K jeho dalším zálibám patří sport, zahrada a chov drobného hospodářského zvířectva.

Zemřel 23.4.2009. Čest jeho památce!

Vladimír Šindler

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2008

Narodil se 4.října 1945 v Radslavicích. Povinnou školní docházku absolvoval v radslavské základní škole, vyšší stupeň pak v Přerově. Následovalo studium na Střední průmyslové škole v Lipníku n/B, obor Pozemní stavitelství, které ukončil maturitní zkouškou v roce 1963. Po absolvování 2-leté základní vojenské služby v Praze, nastoupil v roce 1965 do tehdejšího OSP Přerov do funkce stavbyvedoucího, ve které i po privatizaci v roce 1992 a změně názvu na Přerovskou stavební společnost, pracuje doposud, což je 43 let.
V roce 1968 se oženil s Marií Mackovou s níž má 2 dcery, Ivanu a Martinu. V roce 1984 se společně přestěhovali do Přerova. Vztah k Radslavicím však byl zachován aktivním zapojením se do sportovní činnosti v rámci TJ, především ve fotbalovém oddílu.
Jmenovaný se rovněž velmi aktivně zapojoval do veřejné práce v obci, kdy po tři volební období pracoval ve stavební komisi při MNV. V té době byly v obci realizovány velké stavební akce, jako např. obecní vodovod, výstavba koupaliště, Domu hasičů, prodejny Jednota a šaten v areálu TJ Sokol.
Pan Vladimír Šindler působil jako aktivní hráč kopané v Radslavicích ve všech věkových kategoriích a od 17-ti let již pravidelně nastupoval za družstva dospělých. Jeho chování na hřišti i mimo něj bylo vždy vzorné a byl příkladem pro mnoho radslavských fotbalistů.
Velmi brzy, ještě jako aktivní hráč, se zapojil rovněž do práce ve výboru fotbalového oddílu, kde vykonával funkci organizačního pracovníka a později místopředsedy oddílu. V roce 1993, po odchodu z funkce dlouholetého předsedy oddílu Vladislava Vičíka ze zdravotních důvodů, se stal předsedou oddílu a tuto časově náročnou práci vykonává dodnes. Za jeho působení ve funkci předsedy oddílu a místopředsedy TJ Sokol, byla provedena finančně nákladná rekonstrukce travnaté plochy a zvětšeny rozměry hřiště, vybudováno travnaté tréninkové hřiště s oplocením a opraveny staré šatny v areálu.