Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie a osobnosti > Osobnosti obce- ocenění v roce 2009

Osobnosti obce - ocenění v roce 2009

Jaroslava Elšíková a Antonín Lukáš

Jaroslava  Elšíková

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2009

Narodila se 12. února 1943 v Radslavicích jako první dítě Vlastě a Josefu Tallovým. Otec byl vyučený jemný mechanik, matka v domácnosti pečovala o děti a posléze se vyučila a pracovala jako prodavačka potravin.
Po ukončení povinné školní docházky v radslavské základní škole, a vyššího stupně v Přerově vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově. Po maturitě v roce 1960 vykonávala jednoroční řízenou praxi na MŠ ve Starém Jičíně. V roce 1962 se provdala za Josefa Elšíka, zpočátku bydleli v Radslavicích u rodičů a v roce 1965 se přestěhovali s manželem do Uničova. Tam po roce nastoupila jako učitelka podnikové mateřské školy Uničovských strojíren. V roce 1972 natrvalo přesídlili zpět do Radslavic a započali s výstavbou vlastního domu. Ve stejném roce nastoupila jako učitelka do Mateřské školy v Radslavicích. Od dalšího roku kromě učitelské činnosti vykonávala i funkci vedoucí školní jídelny. V roce 1981 byla jmenována ředitelkou mateřské školy a tuto funkci vykonávala až do svého odchodu do důchodu v roce 2000. Při zaměstnání absolvovala státní kurz pro logopedické asistenty, který pořádal Krajský úřad národního zdraví Ostrava a stala se tak způsobilou vykonávat nápravu prostých vad výslovnosti. V době jejího působení ve funkci ředitelky školní budova prošla několika opravami a modernizacemi. Byla realizována výměna oken, nová fasádní omítka, provedena rekonstrukce školní jídelny a výměna elektrorozvodů v celé budově. Pro venkovní pobyt dětí byl upraven dvorek při MŠ. Roku 1994 Mateřská škola získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací obce. U příležitosti 150. výročí narození Fr. Slaměníka byl mateřské škole navrácen původní název „Slaměníkova mateřská škola“. V roce 1997 se jako jedna ze dvou škol v okrese Přerov zapojila do projektu „Zdravá mateřská škola“. V době jejího vedení měla mateřská škola přechodně 3 oddělení a přihlášených 78 dětí, což byl maximální počet za dobu jejího provozu.
Společně s manželem vychovali syna Vladana, který s rodinou žije v Mníšku pod Brdy. Po odchodu dospělého syna z domova si vzali do pěstounské péče tehdy 8-letou Idu, která v rodině Elšíkových žila až do své plnoletosti.
Mimo svého pracovního působení v obci se paní Elšíková aktivně zapojovala do veřejného života. Byla dlouhodobě členkou a později i předsedkyní Základní organizace Českého svazu červeného kříže. Před rokem 1989 byla po dvě volební období poslankyní MNV Radslavice a pracovala v komisi Péče o rodinu a dítě. V letech 1994-1998 byla členkou obecního zastupitelstva a Rady obce a zároveň předsedkyní Finanční komise. V následujících dvou volebních obdobích v letech 1998- 2006 byla místostarostkou obce.  V současné době pracuje v komisi Pro rozvoj obce.
Svůj volný čas věnuje svým chovatelským a pěstitelským zálibám – zvířatům a květinám.

Medaile Františka Slaměníka byla udělena„ Za dlouholetou, prakticky celoživotní práci pro rozvoj obce  a práci věnovanou našim dětem“


Antonín  Lukáš

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2009

Pan Antonín Lukáš se narodil 18.listopadu 1945 v rodině středního rolníka jako prostřední ze tří sourozenců. Po ukončení základní školy se vyučil opravářem zemědělských strojů.
Při zaměstnání vystudoval Střední zemědělskou škole v Přerově a v roce 1980 absolvoval tříleté specializační studium státního energetického institutu obor vodního hospodářství. 
Zemědělství věnoval celý svůj profesní život, a prošel v něm postupně všemi proměnami a transformacemi místního družstva. Nastoupil do JZD Radslavice, byl členem sloučeného JZD Moravská brána, od roku 1993 Moravské zemědělské akciové společnosti.
Začínal jako traktorista, v roce 1975 byl jmenován vedoucím úseku investiční výstavby a vedl i přidruženou výrobu, vodní a bytové hospodářství a také dopravu. Po transformaci družstva v roce 1989 byl zvolen předsedou transformační rady a hlavním mechanizátorem. Zastával funkce v představenstvu JZD v Radslavicích, JZD Moravská brána a později i akciové společnosti Moravská zemědělská. Byl předsedou dozorčí rady Okresní Agrární komory v Přerově a členem dozorčí rady  Agrární komory Olomouckého kraje.
Spoustu času věnoval i práci pro svou obec. V roce 1971 se stal poslancem, členem rady Místního národního výboru v Radslavicích, a  členem rady MNV sloučených obcí Radslavice, Sušice, Oldřichov a Grymov,  byl předsedou komise zemědělské, později finančně plánovací. Současně byl také poslancem ONV v Přerově a v roce 1990 do ukončení činnosti ONV vykonával funkci předsedy výboru lidové kontroly ONV v Přerově.Od roku 1990 byl členem okresního shromáždění a jeho kontrolní komise. Členem obecního zastupitelstva je i v současnosti.  Pracuje v komisi „Pro rozvoj obce“. Podílel se na výstavbě Požární zbrojnice, obecního vodovodu, koupaliště, střelnice  a prodejny Jednota v naší obci..
Pan Antonín Lukáš je od roku 1970 ženatý, s manželkou Hedvikou vychovali 3 syny a dceru.
V mládí byl členem fotbalových týmů Sokola Radslavice a členem Sboru dobrovolných hasičů.Od deseti let se zabývá sportovním střelectvím. Od roku 1963  vykonává funkci hospodáře- zbrojíře Sportovního střeleckého klubu Radslavice. V letech 1973 – 1990  byl aktivním hráčem a vedoucím Hokejového družstva JZD Moravská Brána Prosenice. K dalším jeho celoživotním zálibám patří myslivost. Od roku 1968 byl členem mysliveckého sdružení Radslavice – Kozlovice, později od roku 1981 členem mysliveckého sdružení Želátovice a jeho výboru. Má velké zásluhy na znovuobnovení Mysliveckého sdružení Radslavice a od roku 1993 vykonává funkci předsedy Mysliveckého sdružení KATOVÁ – Radslavice. V roce 2002 mu bylo uděleno vyznamenání III. Stupně Za zásluhy o myslivost.

Medaile Františka Slaměníka byla udělena „Za dlouhodobou společenskou angažovanost v obci“.