Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie a osobnosti > Osobnosti obce- ocenění v roce 2002

Osobnosti obce- ocenění v roce 2002

Stanislav Lukáš, Josef Harna

Stanislav Lukáš

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2002

Narodil 28.11.1948 v Radslavicích a po odmaturování na SPŠ v Přerově, obor elektrotechnika, nas­toupil v roce 1967 zaměstnání v Přerovských strojírnách. Po ukončení vojenské základní služby byl přijat do Výzkumného ústavu Přerovských strojíren na funkci zkušebního technika stro­jů a zařízení na výrobu stavebních hmot. V současné době pracuje ve funkci vedoucího oddělení měření, laboratoře a zkušebna maltovin v PSP Engineering a.s. Přerov.
Pan Stanislav Lukáš se již v roce 1957 zapojil do sportovní činnosti v obci a to nejprve ve fotbalovém oddíle TJ, kde aktivně působil jako hráč žákovského, dorosteneckého i družstva dospělých a to až do roku 1974.
Dalším sportem, který aktivně provozuje od roku 1964 do součas­nosti, je sportovní střelba. Jeho zálibou byla nejprve střelba ze vzduchové a malorážné pušky, později také z pistole. K největším sportovním úspěchům patří vítězství v Poháru Radsla­vic ve střelbě ze standartní malorážky v roce 1972 a účast na krajských přeborech. Od roku 1971 byl předsedou Svazarmu v Radslavicích a od roku 1990 pak předsedou nástupnické organizace - Sportovně střeleckého klubu. V letech 1975 až 1990 byl také předsedou Rady střelectví okresu Přerov. Měl významný podíl na výstavbě kryté střelnice, která byla brigádnicky postavena v letech 1976 až 1979. Na střelnici se ko­nala a koná velká část střeleckých soutěží okresu, převážně za pořadatelského zajištění domácími střelci. Pan Stanislav Lukáš je rozhodčím II.třídy a trenérem III.třídy střelectví.
Od roku 1976 se rovněž aktivně účastní veřejné správy obce a to jako poslanec a předseda branné komise, od roku 1990 jako člen zastupitelstva obce a předseda sociální komise. V letech 1990 až 1998 zastával funkci zástupce starosty obce.
Je aktivním členem farního společenství kostela sv. Josefa v Radslavicích.

Josef  Harna

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2002

Narodil se 23.8.1895 v Radslavicích v č.p.37 v rodině rolníka. Obecnou školu navštěvoval ve své rodné obci. V roce 1914 byl odveden do rakousko-uherské armády a strávil 4 roky na frontách 1. světové války, kde utrpěl i vážná zranění. Ve snaze doplnit si odborné znalosti z oblasti zemědělské výroby, navštěvoval dvouletou pokračovací hospodářskou školu v Přerově.
Po 1.světové válce přebírá po svém otci hos­podářství, které se mu dařilo pozvolna rozšiřovat a po 2.světové válce již hospodařil společně s manželkou na 9 ha orné půdy. V roce 1957 v druhé vlně kolektivizace byl donucen vstoupit do JZD, kde pracoval až do vysokého věku. Měl pochopení pro zvláštnosti zemědělství, chápal potřebu uplat­ňování nových poznatků a metod zemědělské výroby a proto se také stal členem svépomocného strojního rolnického družstva, členem nákupního družstva. Aktivně pomáhal při scelování pozemků a při dalších akcích, které vedly k modernizaci života jeho rodné obce.
Pan Josef Harna byl řadu let členem Sboru dobrovolných hasičů a zapojil se také do činnosti divadelních ochotníků.
Dominantní je ovšem jeho přínos k rozvoji kulturního života v obci v roli správce obecní knihovny. Této funkce se ujal v roce 1923 a vykonával ji až do roku 1974. Pečoval o rozšiřování knižního fondu a dbal na to, aby knihovna poskytovala v přiměřené míře i odborné pou­čení, zejména nabídkou naučné literatury z oblasti zemědělské výroby. Velmi těžce nesl politické zásahy do struktury knižního fondu, řadu hodnotných knih zachránil před zničením jak za okupace,tak i v 50.letech. Za plných 50 let svého působení v roli správce knihovny, ovlivnil svým vztahem ke knize a svou hlubokou znalostí české i světové literatury několik generací čtenářů.
Nejen touto prací, ale celým svým přístupem k práci a životu obce, byl v kruhu svých spoluobčanů obecně uznávanou osobností.

Zemřel 21.3.1985, pět měsíců před svými 90.narozeninami