Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie a osobnosti > Osobnosti obce- ocenění v roce 2000

Osobnosti obce - ocenění v roce 2000

Stanislav Caletka, Bohumil Barbořík, Jaromír Padalík

Stanislav  Caletka

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2000

Narodil se 25.4.1951 ve Fryčovicích, do roku 1960 s rodiči a bratrem žil v obci Křišťanovice a po dostavbě nového rodinného domu  se  všichni přestěhovali do  Radslavic.
Po absolvování základní školy nastoupil do Odborného učiliště, kde  se úspěšně vyučil malířem
a natěračem pro firmu Okresní stavební podnik Přerov, ve které následně pracoval až do roku 1992 , kdy si zřídil soukromou živnost  v tomto oboru, kterou provozuje dosud.
Od mládí aktivně sportoval. Po přestěhování do Radslavic působil nejprve ve fotbalovém oddíle  Lokomotiva  Přerov, odkud v roce 1966 přestoupil do Sokola Radslavice. TJ Sokol však nabízel i další možnosti využití  volného času a tak se zapojil  i do činnosti odboru turistiky. Kromě účasti na výletech a zájezdech se zapojil i do soutěží v orientačním běhu a závodů branné zdatnosti.
V roce 1967 se stal členem Požárního sboru v Radslavicích a i zde se zapojil
do soutěžního družstva  v požárních  soutěžích.
Již v roce 1968 se začíná rýsovat jeho dráha vedoucího družstva mládeže, začíná s vedením mladších žáků v ZRTV. Po ukončení základní vojenské služby  pokračuje ve svých  sportovních aktivitách, nejprve jako hráč kopané  družstva mužů, od roku 1978  se pak definitivně  angažuje  pro mládež.  Začíná  trénovat  fotbalové družstvo žáků, které s půlroční přestávkou vykonává již 22 let , celkem  s mládeží pracuje téměř 30 let.
Za největší úspěch jmenujme zisk  titulu přeborníka okresu v kategorii starších žáků
a dvojnásobný zisk přeborníka okresu v kategorii mladších žáků.
Této činnosti se  věnuje plně a se vším zaujetím.

Bohumil  Barbořík

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2000

Narodil se  14.9.1913 v Sušicích v rolnické rodině, kde vyrůstal se dvěma sourozenci. Obecnou školu navštěvoval v Sušicích, v dalším studiu pokračoval na  Státní reálce v Lipníku
n. Bečvou . Po absolvování Učitelského ústavu v Olomouci získal vysvědčení učitelské dospělosti pro obecné školy a stal se učitelem, čekatelem.  Po dobu svého  aktivního učitelského působení, které trvalo 37 let, učil v Radslavicích plných 30 let    z toho 22 let ve funkci ředitele školy.
Je nejdéle působícím  učitelem na zdejší škole v její historii.
Již v r. 1932, ještě jako sušický občan , se stává členem TJ Sokol Radslavice – Sušice  a zůstává jím i v době, kdy jako učitel působil mimo své rodiště i Radslavice. Od r. 1946 se stává členem výboru TJ Sokol , povětšinou jako vzdělavatel.
Členem  Sboru dobrovolných hasičů  Radslavice se stává v r. 1944, kdy se současně  stává na několik let  členem výboru jako vzdělavatel sboru.
Členem MNV Radslavice  se stává již při jeho vzniku v r. 1945 . Zprvopočátku byl předsedou  místní osvětové komise , v letech 1950 – 54 byl členem rady MNV , v letech 1954-60  členem finanční komise MNV  a od r. 1960 až do r. 1971 pak členem školské a kulturní komise při MNV.
Bohatá byla i jeho činnost  v oblasti kultury. Členem Pěveckého sdružení  moravských učitelů byl plných 18 let a jako člen tohoto významného pěveckého sboru se seznámil s mnoha  známými umělci tehdejší doby. Pracoval také jako metodik hudební výchovy  v Okresním pedagogickém středisku  Přerov.
Zájem o divadelní umění ho přivedl k ochotnickému divadlu, kde sehrál řadu zajímavých rolí a po odchodu  učitele a aktivního divadelního ochotníka Josefa Makovičky 
se ujal i režie  některých divadelních her souboru Radslav.

Pan Bohumil Barbořík zemřel  21.2.1981 a je pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Pavlovicích. Čest jeho  památce.!

Jaromír  Padalík

Medaile Františka Slaměníka udělena v roce 2000

Narodil se 30.9.1921 v Malých Prosenicích jako jeden ze  šesti dětí . Po absolvování měšťanské školy v Oseku n. Bečvou se vyučil zahradníkem a po vyučení pracoval na různých místech jako zahradnický příručí až do  totálního nasazení do Reichu Gratz v Rakousku, odkud se vrátil až po ukončení 2. světové války . Pak krátkou dobu pracuje zase jako zahradník  a v roce 1951 nastupuje do nově zřízeného podniku Přerovských strojíren, kde působí v různých hospodářských funkcích až do roku 1980, kdy po 29 letech odchází pro nemoc do invalidního důchodu.
Pan Jaromír Padalík byl  od  roku 1957  až do roku 1971 nepřetržitě poslancem  MNV, kde pracoval v různých funkcích, 6 let i jako vedoucí účetní evidence a hospodaření obce.
V oblasti sportu byl dlouholetým členem výboru  a 8 let i předsedou TJ Sokol . Funkce předsedy  TJ se dočasně  vzdal, aby se mohl plně věnovat turistice v radslavském  Sokole.
Pod jeho vedením se tento odbor stal jedním z prvních turistických oddílů v Přerovském okrese. Pořádal v té době nezapomenutelné  stanové tábory a zájezdy pro občany  za účelem poznávání krás naší vlasti.
Byl spoluzakladatelem  známého orchestru „ Proseničtí kosi „ , kde 25  let hrával
na saxofon a klarinet a podílel se rovněž na založení malé hudební skupiny pod názvem „Radslavanka" , která hrávala nejen pro svou zábavu ,ale byla velmi často zvána i na svatební hostiny  a společenské večery.
Vybudováním nové sokolovny započala slavná éra divadelního souboru Radslav, jehož byl rovněž aktivním členem.

Zemřel v Radslavicích  dne 24.2.2001 a je uložen k odpočinku na místním hřbitově Čest jeho památce!