Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekty a záměry > Restaurování sochy

Restaurování sochy Panny Marie a Marie Magdalény

Obec byla úspěšná v podání další žádosti o dotaci v rámci 2.výzvy Strategického plánu  LEADER na období 2008-2013, opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Podaný projekt navazuje na rozhodnutí Zastupitelstva obce již z počátku 90-let, kterým se obec zavázala postupně opravit  všechny místní památky. První z nich bylo sousoší sv.Cyrila a Metoděje, které bylo zrekonstruováno v roce 1998 se slavnostním znovuodhalením sousoší u příležitosti 2. Cyrilometodějských slavností obce dne 5.7.1998. Ještě v tomtéž roce byla opravena nejstarší památka obce z roku 1759 a to barokní kříž v bývalé farní zahradě, v následujícím roce 1999 pak prošly rekonstrukcí obě sochy u kostela sv.Josefa- socha sv.Panny Marie a sv.Marie Magdalény a rovněž také socha sv.Jana Nepomuckého. V dalších letech pak došlo i na zbývající památky obce a to na rekonstrukci hlavního kříže na hřbitově, stavebním úpravám kostela sv. Josefa a především k dlouhodobě plánované a finančně nákladné rekonstrukci Památníku padlých s nově zhotovenou sochou T.G.Masaryka, který byl slavnostně znovuodhalen dne 17.11.2008 u příležitosti státního svátku ČR. V roce 2009 byla provedena opakovaná rekonstrukce sousoší sv.Cyrila a Metoděje a v nasledujícím roce 2010 pak oprava pomníku Pocta praporu na místním hřbitově.

Rekonstrukce představuje demontáž obou soch, jejich snesení a po očištění vakuové zpevnění organokřemičitým zpevňovačem, odstranění krust a zčernalých depozitů chemickými prostředky, provedení injektáže trhlin, doplnění chybějících částí soch umělým kamenem na minerální bázi se zachováním barevnosti a struktury, dočištění, dotmelení a osazení soch zpět na své místo. Dále dojde k revizi spárování a dožilých a materiálově nevhodných tmelů, k odstranění zčásti vyplaveného spárování a novému spárování potřebných míst s trvale pružnými tmely či domodelování chybějícího povrchu do původního tvaru, nápisy na soklech se zvýrazní v dochovalé barevnosti.

Celkové náklady na restaurování obou soch činí 314.000,-Kč, z nichž dotace představuje 240.240,-Kč a podíl obce 73.760,-Kč. Práce na restaurování již byly zhotovitelem zahájeny, ukončení prací se předpokládá do konce července 2011.  Výsledkem projektu budou dvě nově rekonstruované sochy – Panny Marie a Marie Magdalény, které budou sloužit široké veřejnosti v současné době a budou zároveň  kulturním dědictvím obce pro další generace.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.radslavice.cz

Registrujte se zde