Vesnice roku Olomouckého kraje 2012

Obec Radslavice

Obec Radslavice leží asi 5 km na sever od okresního města Přerova v rovinatém kraji Moravské brány, protéká jimi Radslavický potok, levostranný přítok blízké řeky Bečvy. Obec Radslavice patří ke starým osadám, v písemných památkách se poprvé vzpomínají v listině krále Přemysla Otakara II z roku 1269, která je však středověkým padělkem, v pravých dokumentech se Radslavice poprvé uvádí v roce 1375. Většinu doby ze známé historie přináležela obec olomoucké kapitule. Charakter obce byl a zůstal zemědělský, katastr obce má rozlohu 702 ha a v obci žije 1128 obyvatel. 
Radslavicemi prochází cyklotrasa Jantarová stezka.

Titul Vesnice roku

  • Obec Radslavice získala zlatou stuhu a titul Vesnice roku Olomouckého kraje 2012
  • Obec Radslavice obdržela ocenění v soutěži Vesnice roku v krajském kole Diplom za vzorné vedení obecní knihovny, poprvé v roce 2003, podruhé v roce 2006.
  • Obec Radslavice byla v krajském kole soutěže Vesnice roku 2000 oceněna Modrou stuhou za společenský život v obci.

 

Moje rodná víska 
Alois Caletka

Na úrodné Hané
sluncem zulíbané,
stojí pěkná dědina.
Když jdu od Přerova,
její hlas mne volá,
na rodáky vzpomíná.

Rodné Radslavice,
tiché holubice
nesu pozdrav přátelům.
Ať si se mnou výská
moje rodná víska,
ať je šťastný každý dům.

Tam, kde byla bída,
roste nová síla,
přichází vstříc novým dnům.
Panímáma země,
s láskou mluví ke mně,
prostírá nám plný stůl.