Horní menu

Obecní knihovna Radslavice

2020 Události v knihovně

Srpen

1.a 3 srpna bude knihovna pro nemoc zavřená.

Červenec

Od 1. července je zrušena plošná povinnost nosit roušku či jinou ochranu úst ve všech vnitřních i venkovních prostorech.

Červen

Rozvolňování karanténních opatření

Nadále platí :Ruce - Roušky

Knihy můžete od 22.6. odpoledne vracet znovu u výpůjčního pultu.

Děti mohou do knihovny bez doprovodu dospělého.

Počet návštěvníků v knihovně bez omezení.

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací.

Prosím čtenáře, aby se vrátili k dodržování výpůjční lhůty jeden měsíc.

Pokud se týká prázdninového provozu, mohou čtenáři požádat o prodloužení výpůjční doby na dva měsíce - do začátku září. 

Omezení provozu knihovny v prázdniny:

červencové svátky  4. a 6. července budeme mít zavřeno,

srpen ještě upřesním, zavřeno bude pravděpodobně druhý týden.

Květen

Máme otevřeno podle stálé provozní doby sobota 9-11, pondělí 9-11, 15-19

Provoz půjčování je plynulý, s souladu s hygienickými nařízeními, fronty se netvoří,obsluhujeme bez čekání. výpůjčky jsou prodloužené do 18. května, poté začneme vymáhat vrácení nejprve knih z cirkulačních souborů vypůjčených před nouzovým stavem.

Duben

Rozvolňování.

Knihovny otvírat mohou, ale nemusí,
čtenáři do knihovny chodit mohou, ale zatím nemusí.
( výpůjčky z doby nouzového stavu budou prodlouženy automaticky)

Sobota 2.5. otevřeno 9-11., Pondělí 4.5. otevřeno dopoledne i odpoledne

Budeme dodržovat pravidla, která byla nastavená už pro pondělí 27.4.
V knihovně je pro sobotní půjčování připravený nový cirkulační soubor knih. Počet knih k půjčení zvedáme na pět kusů.

Do knihovny vstupujeme s rouškou.
V předsíni knihovny vložíme vracené knihy do připravené karantény, poté si u dveří dezinfikujeme ruce.
U pultu nahlásíme počet vracených knih.

Pondělní půjčování jsme společně zvládli podle nastavených pravidel, čtenáři byli velmi ukáznění a ohleduplní, provoz byl plynulý, bez fronty. Vrácené knihy jsme uložili do pětidenní karantény a prostor knihovny byl po skončení výpůjční doby dezinfikován ozónem.. 

 Reagujeme na krok vlády z 24.4. který umožňuje otevření knihoven od 27.4.2020

V Radslavicích se snažíme otevřít knihovnu pro své návštěvníky co nejdříve. Nese to s sebou jistá nepohodlí a omezení plynoucí z platných nařízení a doporučení, kterým společně musíme dostát.

Bude třeba tolerance, vstřícnosti a ohleduplnosti na obou stranách výpůjčního pultu.
Děkuji za pochopení.

Těším se po té vynucené přestávce na Vaši návštěvu. 
Lada Veselá, knihovnice

Poprvé bude knihovna otevřena v pondělí 27.4. odpoledne od 15:00 hod

Upozorňuji, že knihovna bude otevřena v upravené provozní době a v omezeném rozsahu  Tato opatření budou na přechodnou dobu nezbytná.

Pro pondělí 27.dubna platí, že

 • přijmeme všechny knihy, které přinesete vrátit do knihovny
 • půjčovat budeme v omezeném rozsahu 3 knihy na čtenáře
 • ostatní služby knihovny jsou pozastavené
 • děti a mládež do 15 let budou mít povolen vstup do knihovny pouze s doprovodem dospělé osoby (zajištění dohledu zejména na dodržování hygienických pravidel) 
 • návštěvníci budou dbát na dodržování zvýšených hygienických pravidel
 • návštěvníci budou dodržovat pokyny obsluhy a opatření vydaná knihovnou a zřizovatelem
 • bude omezen počet osob pohybujících se v uzavřeném prostoru knihovny

Všechny knihovny budou po nějakou dobu z hygienických důvodů pracovat v jiném režimu, než jste byli vy čtenáři i my knihovníci zvyklí.

S ohledem na aktuální situaci pro provoz knihoven budou platit obecná pravidla podobně jako pro obchody, ale i další specifická pro knihovny.

Upomínky

Vzhledem k omezení provozu knihovny zůstává i nadále pozastaven upomínací proces a výše stávajících sankčních poplatků nebude navyšována do 18. května 2020.

Žádáme všechny uživatele a návštěvníky knihovny, aby při vstupu do půjčoven dodržovali tato bezpečnostní opatření:

 • vstupovali pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, respirátoru, šály, šátku nebo jiné tkaniny
 • používali dezinfekci na ruce, která je v knihovně k dispozici
 • udržovali bezpečnou vzdálenosti od ostatních návštěvníků i zaměstnanců knihovny v rozsahu minimálně 2 m
 • vstupovali do prostor půjčoven jednotlivě

Z nařízení ministerstva zdravotnictví:

Pro provoz knihoven musí být dodržována následující pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
 • Knihu po vrácení do knihovny odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících dnů.

Březen

Nouzový stav

20.3. Bylo nám již oznámeno, že vzhledem k současné situaci jsme nuceni plánovanou cirkulaci zrušit. Ponechejte si doma do odvolání i knihy z cirkulačních souborů. 

Výměna cirkulačních souborů bude provedena v náhradním termínu.

Česká vláda přitvrdila v opatřeních proti šíření nového koronaviru a vyhlásila 12.3.2020 stav nouze na 30 dní od pátečních 6:00 zakázala i vstup do knihoven.

 Pozastaven bude rovněž upomínací proces a výše stávajících sankčních poplatků nebude navyšována po celou dobu uzavření knihovny.

 Četba k maturitám

Milí studenti,
překvapila vás zpráva o uzavření knihovny? Nestihnete do maturity všechnu povinnou četbu? Nezoufejte! Můžete si ji přečíst online a zdarma.  ZDE... https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni…
 

Blíží se cirkulace

Prosím o vrácení knih z jarního cirkulačního souboru do konce března, Knihy se pak připravují na převoz do další knihovny.  Výměna zatím odvolána nebyla.

 Knihy jsou značené na hřbetu zelenou nálepkou se zkratkou SP a uvnitř knihy na předsádce je malá tabulka s termínem cirkulace duben 2020.

 Dotazy zodpovím i mimo půjčovní dobu telefonicky na čísle 724 193 799 nebo mailem.

Půjčovní doba knihovny v Radslavicích

zatím zůstává beze změny vzhledem k tomu, že v knihovně není současně velké množství návštěvníků v jednu chvíli.Ale může se to kdykoliv změnit.

Z důvodu opatření před šířením koronaviru prosíme čtenáře, pokud mají příznaky virózy, aby odložili návštěvu knihovny. 
Nebojte se ohledně vašich výpůjček.pokud je včas nevrátíte Zpozdné samozřejmě počítáno nebude.

 Březen měsíc čtenářů

 do knihovny zavítaly na besedu do knihovny postupně děti ze všech tří oddělení Slaměníkovy mateřské školy. Plánované besedy pro žáky ZŠ se rušily z důvodu nařízení vlády o zavření ZŠ kvůli nákaze koronavirem..

Noc s Andersenem 2020noc s andersenem logo.jpg

 Zastavili jsme přípravy společného nocování v knihovně. Podle následného vývoje uvidíme, jestli bude tradiční Noc s Andersenem v naší knihovně přesunuta na jiný termín, nebo pro letošek zrušená.Cítíme potřebu zachovat se v tuto chvíli zodpovědně a nechceme nikoho uvést do situace zvýšeného zdravotního rizika.

 

 Beseda se spisovatelkou Lenkou Chalupovou - ZRUŠENO

 čtvrtek 19.března v 16:30 hod na sále Hasičské zbrojnice.

Milí přátelé, 

vzhledem k  aktuálnímu vývoji epidemiologické situace očekáváte, že plánovanou besedu se spisovatelkou Lenkou Chalupovou  odložíme na pozdější dobu, kdy bude panovat příjemnější a uvolněnější atmosféra. .
Cítíme potřebu zachovat se v tuto chvíli zodpovědně a nechceme nikoho uvést do situace zvýšeného zdravotního rizika.
Beseda se v termínu 19.3. ruší. .

2020 Lenka Chalupová beseda.JPG

 

 

Registrační roční poplatek

Při první návštěvě knihovny v roce budete požádaní o úhradu ročního registračního poplatku 20,- Kč. Bez uhrazení poplatku nelze provádět výpůjčky.

Půjčovní doba :

Pondělí:
9.oo -11.oo 15.oo -19.oo
Sobota:
9.oo -11.oo

 

Možnost kontaktu

http://cs-cz.facebook.com/people/Obecni-Knihovna-Radslavice/100001561952525

Městská knihovna v Přerově

Aktuality a pozvánky MěK v Přerově

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

Čtenářský deník MP3

Povinná četba k poslechu - pomocník zejména pro studenty na vlnách ČRo3 - VLTAVA

Nabídka knih MP3
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/autori

Audiopohlednice z Radslavic

poslechni si

Šumná města - Přerov

Odkaz na oblíbený seriál ČT, díl věnovaný Přerovu

Předpověď počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

051698