Drobečková navigace

Úvod > Knihovna > Odkazy > Klub aktivních seniorů > Aktivity KAS

Aktivity KAS

 2017

Naše aktivity jsme zahájili hned po Novém roce večírkem. Senioři z našeho klubu si připravili spoustu improvizačních vystoupení a tak po celou noc dokázali ostatní členy a hosty pobavit. Jednotlivá vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem, a jak řekla jedna naše členka: „Je to čím dál lepší“. Má pravdu. Ženy v klubu jsou sehraný tým, který umí táhnout za jeden provaz.

Kromě pravidelných kavárniček jsme si zajeli zahrát bowling, poslechli si zdravotní přednášku a zorganizovali spoustu pěších a cyklistických výletů. Ve včelím hájku jsme vyčistili bylinkové záhonky a zúčastnili jsme se pracovní akce „Ukliďme Česko“. V březnu jsme oslavili MDŽ a v květnu jsme se zapojili do charitativní akce „Jsme tady“.

Za novými inspiracemi a relaxem cestujeme do Polska, kde jsme navštívili arboretum Kapias a na nákupy do Pisarzowic.Za dva dny po zájezdu nás čekal náročný úkol. Již třetí rok organizujeme společně s ČSS, z. s. - sportovně střeleckým klubem Radslavice s finančním přispěním obce Radslavice setkání seniorů i z okolních obcí pod názvem Zábavný den pro seniory. Také letos přijali pozvání senioři z Oseka, Tučína, Grymova a Troubek. Všech 67 účastníků společně soutěžilo ve střelbě a šipkách. Atmosféra byla velmi přátelská.

S radostí pořádáme akci na oslavu Dne dětí a letos nám konečně svítilo celou dobu sluníčko. Pro děti bylo připraveno 16 volitelných soutěží a k získání sladkého balíčku stačilo splnit jen 10 úkolů. Sladkosti pro děti finančně zajistilo SPZŠ a právem jim patří velké poděkování. Děti se také vydováděly na skákacím hradu, který zajistili manželé Lukášovi. Děkujeme sponzorům za pomoc a jakékoliv přispění k úspěšnému provedení Dne dětí. Jsou to: Klub aktivních seniorů Radslavice, Obec Radslavice, KDU-ČSL, Meopta Přerov, Precheza Přerov p. M.Zlámalíková, Policie ČR a p.St.Caletka.

A co bude dál? Zatím víme, že na turnaj v Petanque jedeme 8. 6.2017 do Troubek a na seniorské setkání v srpnu do sousedního Grymova. Určitě se všichni těšíme.

Marta Bouchalová

V Radslavicích 2017

 2016

V pololetí 2016 zajistil Klub aktivních seniorů v Radslavicích pro naše občany cestopisnou přednášku o Kanadě s názvem Putování za poznáním a besedu o bezpečnosti s mluvčí přerovské policie Mgr.M.Zajícovou. Průběžně naši senioři podnikají cyklovýlety a začátkem května jsme odjeli za koupáním do termálních lázní do Podhajské na Slovensko. Dne 16. května jsme zorganizovali společně s ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem Radslavice za finančního přispění obce Radslavice 2. ročník sportovního seniorského setkání na střelnici v Radslavicích. Naše seniorky připravily pro hosty různé dobroty na stoly ke kávičce a pro načerpání sil po sportovních výkonech. Pro zábavu pak zajistili střelbu z dětské kuše, závod na koloběžkách, jízdu na tříkolce a šipky. Střelecký klub pro účastníky setkání uspořádal soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Ceny do soutěže věnovala obec Radslavice a k tomu přidala i občerstvení. Akce se zúčastnilo 76 seniorů z 8 obcí. Další činností, kterou pořádal náš klub s finančním přispěním SPZŠ, byl Den pro děti na výletišti za školou v sobotu 4. června. Tentokrát nám přálo počasí a soutěžení se zúčastnilo 92 dětí. Děkujeme zástupcům z Meopty a Prechezy za sponzorské dárky dětem, za dobrou spolupráci s výborem SPZŠ a s obecním úřadem při organizaci našich aktivit.
Sepsala: Marta Bouchalová - červen 2016

 

2015

Klub aktivních seniorů Už nám zase končí rok a někteří začínáme hodnotit, co nám přinesl. V našem klubu to byl rok bohatý na kulturní, sportovní a zábavné akce. Podzimní posezení u kafíčka jsme obohatili ukázkami filcování, výrobou svíčky z vosku, vystřihováním ozdob a také malou výstavou vánočních dekorací. Tato akce byla ukázkou toho, jak jsou šikovné naše členky, jejich rodinní příslušníci a také mladé maminky z naší obce. Za celoroční spolupráci a pomoc při všech akcích děkujeme paní Ladě Veselé a také sponzorům (SPZŠ Radslavice, Meopta Přerov, Precheza Přerov) za příspěvek na akce pro děti. Přejeme všem spoluobčanům pěkné vánoční svátky a dobré zdraví po celý příští rok.
Sepsala: Marta Bouchalová - prosinec 2015

 

Tak jako v loňském roce, tak i letos náš klub zahájil svou činnost 3.1.2015 výšlapem na Helfštýn. Letos přálo počasí a všichni přišli spokojeni. Na začátku roku jsme se sešli na povánočním zábavném večírku s hudbou a tancem. Obohacením programu byla módní přehlídka našich členek a promenáda ve spodním prádle. Je zde vidět, jak rozumíme legraci. Naše členky se vždy zapojí a umí se dobře bavit. Akce sklidila zasloužený úspěch a patřičný aplaus. Velká pochvala patří všem, kteří se na přípravách podíleli, hlavně těm, kteří se nestyděli vystoupit před obecenstvo. Poděkování patří manželům Veselým za zdokumentování celé naší akce a paní (naší občance) za zapůjčení některých modelů a 100 let starého spodního prádla s krásným zdobením a bohatostí ručních výšivek. Každý model spodního prádla byl originál, žádná napodobenina. V zimních měsících jsme si zahráli bowling na Madoně a zahájili pěší vycházky s nácvikem správné chůze s nordic walking holemi. Někteří již rozjeli svá kola a projíždí okolí Radslavic. Pokračujeme ve cvičení Zumby Gold a nově jsme se zapojili do cvičení jógy. Setkáváme se téměř pravidelně v kavárničce, kde si mezi s sebou domlouváme program na další dny. Zajímavá byla přednáška o Sicílii a výborná byla ukázka masírování chodidel naší členky, která má na tuto činnost osvědčení. Každý měl možnost si masáž vyzkoušet a naučit se ji na sobě praktikovat. Také letos jsme zábavnou formou oslavili MDŽ na naší hasičárně. V březnu jsme si zajeli do kina Hvězda na film Hodinový manžel a na pozvání paní starostky z Grymova jsme se zúčastnili jejich velikonoční výstavy. Pomohli jsme také s jarním úklidem v obci, v okolí cesty na Pavlovice a na cyklostezce od Sušic. Naše členky dosadily některé chybějící rostlinky ve Včelím hájku. Co plánujeme? Výlety na kolech, pěší procházky, s hasiči na sv. Hostýn, zájezd do Valtic a Lednice, zájezd Seniorské cestování Olomouc, pozvání seniorů z Troubek do Radslavic, Den pro děti a táborák. Náš klub začíná již čtvrtou sezonu a mám radost, že nás to stále spolu baví a je nás víc a víc.
Sepsala: Marta Bouchalová - duben 2015

 

Alba fotografií:

2015 leden - Povánoční večírek

2015  leden - večírek pokračování od Helenky

2015 únor -Cestopisná přednáška o Sicílii

2015 březen - Beseda s důchoci

2015 duben - Brigáda ke zvelebení naší obce

2015 květen - Setkání klubů

 

2014

Klub aktivních důchodců nezahálel Začátkem dubna skupina čtrnácti cyklistů vyjela na kolech do obce Veselíčko. Usměvavé sluníčko a dobrá nálada nás provázela celou cestu. Dalšího cyklovýletu do Ústí „S Tučňáky na cestách“ nás jel stejný počet účastníků a v Pavlovicích jsme se přidali k velké skupině z našeho okolí. Cesta byla náročná, ale celodenní výlet neměl chybu. Opět máme plno zážitků z průběhu cesty, z prohlídky větrného mlýna, z návštěvy muzea ve Skaličce a z pobytu v lázních v Teplicích nad Bečvou. Jarní měsíce patřily výletům do Přerova na expozici věnovanou vzpomínce na Pavla Nováka a do termálních lázní Györ v Maďarsku. Vlakem Leo Expres jsme se vydali do Prahy, kde jsme si prohlédli Hradčany, Karlův most, Staré Město a Václavské náměstí. Na všech zájezdech nás mělo rádo sluníčko, takže ke spokojenosti nám vůbec nic nechybělo. Byli jsme i pracovití a zúčastnili jsme se výsadby stromů, keřů a bylinek za objektem zem. družstva. Zde vznikl zajímavý koutek chráněného území - Včelí háj. Pomáhali jsme i při počítání cyklistů, bruslařů a chodců na obou cyklostezkách a sčítali jsme dopravní prostředky na silnici. Další činností je akce Den pro děti. Oslavy svátku dětí v Radslavicích na výletišti za školou se opět vydařily. Děkujeme touto cestou SPZŠ Radslavice za finanční příspěvek na sladkosti pro děti a za věcné dárky a předměty od firmy Precheza, Meopta a Policie ČR. Poděkování patří také manželům Kuklovým a všem našim členům, kteří svou aktivní pomocí přispěli k úspěšným oslavám svátku dětí. V květnu jsme přijali pozvání od Troubeckého klubu seniorů do Troubek. Zde jsme se zúčastnili Troubeckého koulování na petangue hřišti pod záštitou p.starosty Brázdy. Počasí nám nepřálo jen v sobotu při táboráku, ale nám to nevadilo a tak jsme si vše zopakovali na druhý den. Pan Kája Lukáš nám krásně hrál a zpíval, tak nám vůbec nic nescházelo. Uplynulé tři měsíce byly plné zážitků a pestrých aktivit. Přeji všem hezké prázdniny a pěknou dovolenou.
Sepsala Marta Bouchalová- červen 2014

 Činnost Klubu aktivních důchodců v Radslavicích. Náš klub zahájil svou činnost akcí pro zdraví, a to Novoročním výšlapem na Helfštýn v počtu 17 členů. I přes nepřízeň počasí nechyběla dobrá nálada. Začátkem ledna jsme zorganizovali večírek, který byl opět veselý a zúčastnilo se ho 51 členů. Poděkování patří všem, kteří se umí bavit, ale také umí pobavit i ostatní. V polovině ledna jsme připravili pro veřejnost ukázku zhotovování ozdob z marcipánu. Hned další měsíc jsme pořádali v Domě hasičů cestopisnou přednášku o Izraeli. Po této zemi nás prováděla a se spoustou zajímavostí seznámila paní ing. H.Patočková. Obě akce byly hojně navštíveny a zúčastnily se jich také ženy se sousedních obcí, které chtějí s námi spolupracovat. Ve čtvrtek 6.3.2014 jsme uspořádali akci s názvem Vzpomínka na MDŽ. Byly pozvány ženy, které se našich akcí zúčastňují. Všichni jsme zavzpomínali na to, jak jsme dříve slavili na svých pracovištích. Pobavili jsme se i tentokrát soutěžemi a tancem. Naší náplní není jen činnost kulturní, ale také sportovní. V lednu a v únoru jsme hráli 2x bowling v Přerově. Poprvé nás hrálo 19 a podruhé 25 členů našeho klubu. Výsledky byly různé, ale nálada skvělá. Na podzim akci zopakujeme. Cyklovýlety a pěší vycházky jsme zahájili brzy, protože bylo krásné počasí. Nadále v nich budeme pokračovat. Kavárnička nyní bývá převážně 1x za 14 dní (ve čtvrtek) v Domě hasičů. Děkuji všem, kteří pomáhají v naší organizaci a zvláště těm, kteří se nebojí ukázat před veřejností, že také něco umí.
Sepsala Marta Bouchalová - duben 2014

Klub aktivních důchodců pořádá ve čtvrtek 16.ledna 2014 seminář s ukázkou zhotovování ozdob z marcipánu. V období 1.čtvrtletí pak plánuje besedu o hudební historii s oceněným radslavským rodákem Prof.PhDr.Jiřím Sehnalem,CSc. a cestopisnou besedu s paní Helenou Patočkovou.

Alba fotografií:

2014_leden - KAD večírek 

2014 leden- KAD marcipán

 

2013

Klub aktivních důchodců Prázdniny skončily a náš klub opět zahájil činnost. Naplánovali jsme si některé akce do konce kalendářního roku. Budou cyklovýlety, pěší vycházky, jednodenní zájezd do Polska, bowling, kurz pečení, malování obrázků, zájezd na muzikál do Prahy. Během prázdnin jsme se přihlásili na projekt Seniorské cestování. Ti, kteří se zúčastnili, byli velmi spokojeni. Zájezdy směřovaly na sever do lázní Jeseník a na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Opět se setkáváme 1x za 14 dní v kavárničce v knihovně a uskutečnili jsme již 3 cyklovýlety. V počtu 15 cyklistů jsme vyrazili na společnou návštěvu Tučína, kde nás pan starosta Jiří Řezníček provedl budovou OÚ, velmi poutavě nám o své obci povyprávěl a na kole s námi projel celým lokálním biokoridorem a biocentrem. Nikdo z nás netušil, co zajímavého v této obci uvidíme. Pěkný výlet byl také do zámeckého parku na Veselíčku a do Drahotuš.

Klub aktivních důchodců i v letošním roce připravil pro zájemce kromě pravidelných posezení u kafíčka, vycházek a cyklovýletů další autobusový zájezd za poznáním. Cílem tohoto květnového byla obec Modrá a její Archeoskanzen a také tamní Expozice přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů s podvodním tunelem pod názvem Živá voda. Odpoledne pak patřilo návštěvě poutního místa na Velehradu, kde v letošním roce probíhají oslavy výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Sepsala Marta Bouchalová- červenec 2013

Alba fotografií:

 2013 Klub aktivních důchodců - večírek

2013 únor - Kurz pečení hoblinek a kornoutků

2013 duben- Setkání seniorů

2013-říjen - schůzka spojená s ochutnávkou dýňových polévek

2013_listopad - Beseda s důchodci Radslavice

2013-prosinec - Česko zpívá koledy, Radslavice nezůstávají pozadu

 

2012

Klub aktivních důchodců pořádal 20.září „Kurz přípravy a pečení z listového těsta“. Pod vedením paní Aničky Janáčkové se ženy naučily zadělávat si listové těsto a z něho pak upéct oblíbený moučník – trubičky plněné bílkovým sněhem. Závěr patřil ochutnávce a plánování aktivit klubu důchodců pro další období. Naše cvičenky Zumby Gold z řad důchodkyň účinkovaly 1.října se svým tanečním číslem v programu osvětové a vzdělávací akce "Senior symposium" v Klubu Teplo pořádaném Magistrátem města Přerova. V Radslavicích předvedly novou taneční sestavu při besedě s důchodci. Ve čtvrtek 18.10.2012 při zájezdu do Jiříkova navštívili důchodci Pradědovu galerii s velkým množstvím vyřezávaných dřevěných soch a Arboretum Makču Pikču v Pasece. Počasí přálo, byl krásný podzimní den, výlet se vydařil. Ve čtvrtek 25. října klub pořádal pro své členky ale i pro veřejnost kurz tvoření vypichovaných vánočních věnečků.
Lada Veselá, říjen 2013

Jaro:  V zimě se scházely ženy při Posezení u kafíčka v naší knihovně. Setkání byla obohacena o další aktivity klubu: 13.března se konala Cestopisná přednáška o Norsku a 27.března Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Posezení u kafíčka bude pokračovat opět od dubna -1x za 14 dnů ve čtvrtek. Klub aktivních důchodců v letošním roce pokračuje ve svých aktivitách. Pravidelné úterní cvičení dříve narozených (začátek v 19 hod.) Zumba Gold se těší velké oblibě. Pro setkání se seniory 9.března se cvičenky osmělily a nacvičily své taneční vystoupení. Jestli se těmito ukázkami podaří mezi sebe nalákat další cvičence, budou potěšené. V dubnu začínají opět cyklovýlety do blízkého okolí. Pro letošní jarní zájezd při svých setkáních zvolili za svůj cíl Brodek u Konice. Tam sídlí firma Naděje, která byla založena v roce 1998 a specializuje se na výrobu přírodních bylinných tinktur, mastí, olejů a výluhů. Majitelkou společnosti je paní Mgr. Jarmila Podhorná, která vždy milovala přírodu a její dary, tak se její záliba stala i povoláním. Pro zájezdy, organizace a jiné zájemce ve skupinách nabízí prohlídku zahrady. Součástí prohlídky zahrady je přednáška o gemmoterapii a učincích bylin. Na místě je možné zakoupit také sazenice léčivých rostlin. Odpoledne připravujeme prohlídku památek města Prostějova s průvodcem. Předběžné datum - zájezdu 23. května.
Lada Veselá - březen 2013

Kurz přípravy Listového těsta a pečení trubiček čtvrtek 20.září od 16:00 na sále hasičské zbrojnice

Posezení u kafíčka  6. září  od 16:00 v knihovně.

5. září Členky klubu aktivních důchodců připravily vlastnoručně vyrobené pohoštění pro členy komise celostátního kola soutěže Vesnice roku.

červenec Při  slavnostním předávání cen v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje  členky klubu aktivních důchodců se svými pomocnicemi obstarávaly  obsluhu hostů. A také vystupovaly a předvedly taneční ukázku cvičení Zumby Gold 

 foto 

fotky ze slavnosti najdete zde

 více o soutěži na webu obce Radslavice

 18. června Vystoupení před hodnotitelskou komisí soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje

31. května táborák na hřišti opékání buřtíků, zpěv při harmonice

23. května Autobusový zájezd do Brodku u Konice odjezd v 8 hod od zastávky autobusu leták

19. května cyklovýlet Pobečvím cíl Buk, odjezd od kulturního domu v 9:30 leták

10.května cyklovýlet  v 9:00 u obecního úřadu

8. května 19:30 Pietní akt na hřbitvě

3.května vycházka k prameni Radslavického potoka. Sraz u OÚ ve 14 hod

Kurz studené kuchyně - 26.dubna v 17:00 hod na hasičské zbrojnici. Přihlaste se předem u p. Marty Bouchalové, nebo v knihovně.

Cyklistická projížďka 24. dubna

Pěší jarní vycházka kolem vesnice - 23.dubna

Posezení u kafíčka pro Klub aktivních důchodců opět v knihovně ve čtvrtek 12. dubna od 14 hod.

 Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové Malý sál kulturního domu v Pavlovicích u Přerova 27. března v 15:30 hod. Autorka nám představí svou knihu: Klub radostí dnešního dne.  Vstupné za seniory hradí obec Radslavice. Odjezd od zastávky autobusu linkovým autobusem 14:53 hod.  
plakátek autorské čtení 2012

 Kavárnička pro seniory

V zimě je nejlépe "za kamny" - Kavárnička pro seniory v naší knihovně. Posezení u kafíčka pro Klub aktivních důchodců , které je vhodné i pro méně pohyblivé.

Příští setkání bude : uvidíme .-)

Jelikož se nakupila spousta dalších aktivit, odkládá se pravidelné Posezení u kafíčka. Čekají nás besedy v jiných prostorách.

Pozvání na akce platí pro všechny, co mají kolektivního ducha.

 Cestopisná přednáška: NORSKO. Přednáší paní Ing. Patočková 13.března v 16:00 hod v sále hasičské zbrojnice, vstupné 20 Kč,

 Obec Radslavice pořádá Setkání se seniory - 9. března 2012 v 16:00 hod. Hraje hudba Kalíšek z Dřevohostic

 Posezení u kafíčka plánujeme na: 1. března,16.února - jarní prázdniny- posezení odpadá., 2.února, 19.ledna, 5.ledna, 4.ledna, ......

 2011

Zpráva o založení a činnosti klubu aktivních důchodců v Radslavicích a  jeho aktivitách

V letošním roce se v obci začal formovat klub aktivních důchodců otevřený všem seniorům z obce. Tento nový klub, s paní Martou Bouchalovou, jako hlavní organizátorkou, uspořádal pro zájemce důchodového věku dva celodenní zájezdy. Prvním z nich byl v dubnu zájezd do Luhačovic. Navštívili společně Slavnost svěcení lázeňských pramenů, prošli si lázeňské městečko s kolonádou. Odpoledne, protože bylo deštivé a chladné  počasí si prohlédli zámek ve Vizovicích s bohatými interiéry. Při dalším, tentokrát listopadovém zájezdu do Kroměříže absolvovali prohlídku tamního zámku, prošli se Podzámeckou zahradou a následovala prohlídka Květné zahrady s průvodcem. Při obou zájezdech vždy byl dostatek volna pro odpočinek a možnost posezení při obědě nebo možnost jiného individuálního programu. Kromě těchto měli zájemci další společné výlety po okolí, některé byly cyklistické, jiné kombinované podle schopností a zájmu účastníků. Jedním z nich, a to velmi vydařeným, byl i výlet do Lipníku n.B.  Zdatnější  důchodci jeli trasu na kolech, ostatní linkovým autobusem. Na náměstí se obě skupinky spojily a absolvovaly komentovanou prohlídku města. Od průvodkyně z informačního centra se dozvěděli spoustu nových zajímavostí z míst, o kterých si většina z nás myslí, že je důvěrně znají. Jindy zase ryze cyklistickou vyjížďkou po trase cyklostezky byl výlet do přerovského parku Michalova s prohlídkou nově otevřených skleníků. Program klubu aktivních důchodců lze přizpůsobovat zájmu a kondici seniorů. Podáváním svých návrhů si náplň činnosti klubu důchodci sami vytváří. I pro příští rok plánují další aktivity.

 Ženy se schází pravidelně v úterý při cvičení Zumby.

 Při předvánoční besedě s důchodci letos spoluobčané měli možnost oslavit s naší nejstarší občankou paní Brázdovou její krásné 99. narozeniny. Kapela jí zahrála sólo, nechyběl ani přípitek. Přejeme paní Brázdové jménem všech spoluobčanů, aby jí neubývala její vitalita, těšila se dobrému zdraví  a mohla se stále zabývat svými koníčky – zejména květinami.

Na začátku září proběhl v obci  Kurz počítačové gramotnosti „Senioři komunikují“ z prostředků nadace Václava a Lívie Klausových určený pro cílovou skupinu senioři v důchodovém věku. Zájem projevilo 11 uchazečů. Kurz zorganizovala Komise sociální při obci Radslavice

  • Beseda s důchodci (listopad) - pořádá každoročně obec Radslavice foto
  • Zájezd do Kroměříže - prohlídky zámku, Podzámecké zahrady a Květné zahrady (říjen)
  • V září proběhl v obci  Kurz počítačové gramotnosti „Senioři komunikují“ z prostředků nadace Václava a Lívie Klausových určený pro cílovou skupinu senioři v důchodovém věku. Zájem projevilo 11 uchazečů. Kurz zorganizovala Komise sociální při obci Radslavice.
  • Výlet do Lipníka pro pohybově zdatné na kolech, pro hůře pohyblivé autobusem. Prohlídka města s průvodkyní.
  • Výlet do Michalova. Cyklovýlet. prohlídka nově otevřených skleníků.
  • Zájezd do Luhačovic (květen) Svěcení lízeňských pramenů. Prohlídka zámku ve Vizovicích.
  • Beseda s důchodci (březen) - pořádá každoročně obec Radslavice foto