Obecní knihovna Radslavice
Drobečková navigace

Události v knihovně > Archív aktivit > Aktivity 2014 > 2014 Česko zpívá koledy - texty

Česko zpívá koledy 2014

Letošní zpívání koled bude 10. prosince v 18 hod.
V Radslavicích se sejdeme opět u vánočního stromu před kostelem. 

z tisku: Přerovský deník - V Radslavicích se budou koledy zpívat u kostela

 

A jaké koledy se budou letos zpívat?

Je jich šest:
1. Nesem vám noviny
2. Narodil se Kristus Pán
3. Půjdem spolu do Betléma
4. Den přeslavný jest k nám přišel
5. Pásli ovce Valaši
6. Vánoce, Vánoce přicházejí.


Texty koled budou otištěny ve zpěvníku, který vyjde v Deníku přímo v den konání akce tak, aby si jej lidé mohli vzít s sebou.

Pokud chcete nacvičovat třeba s dětmi doma,, zde texty jsou k dispozici, 

TEXTY KOLED:

1. Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte.

Z betlémské krajiny, pozor dejte,

slyšte je pilně a neomylně,

slyšte je pilně a neomylně,

rozjímejte.


2. Synáčka zrodila čistá Panna,

v jesličky vložila Krista Pána.

Jej ovinula a zavinula,

jej ovinula a zavinula

plenčičkama.


3. K němužto andělé z nebe přišli,

i také pastýři jsou se sešli.

Jeho vítali, jeho chválili,

jeho vítali, jeho chválili,

dary nesli.


4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,

který ses narodil z čisté Panny,

pohlédni na nás a přijmi od nás,

pohlédni na nás a přijmi od nás

tyto dary.

Pohlédni na nás a přijmi od nás,

pohlédni na nás a přijmi od nás

tyto dary.

ukázka audio  1


2. Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,

z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského

nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského

nám, nám narodil se.

ukázka audio 2


3. Půjdem spolu do Betléma


1. Půjdem spolu do Betléma,

dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!


2. Začni, Kubo, na ty dudy,

dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!


3. A ty, Janku, na píšťalku,

dudli, dudli, dudli, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!


4. A ty, Mikši, na housličky,

hudli, tidly, hudli, dá!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

5. A ty, Vávro, na tu basu,

rum, rum, rum, rum, ruma, da!

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!

 ukázka audio 3

 

4. Den přeslavný jest k nám přišel

1. Den přeslavný jest k nám přišel,

budiž z toho každý vesel,

radujme se, veselme se,

v tomto novém létě.

2. Nového léta vinšujem,

syna neb dceru darujem,

léto mine a pomine,

dobrého vám přejem.


3. Abychom k vám přes rok přišli

a vás ve zdraví zas našli,

léto mine a pomine,

vás ve zdraví našli.

ukázka audio 4

 

5. Pásli ovce Valaši


1. Pásli ovce Valaši

při betlémském salaši.

Hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom.


2. Anděl se jim ukázal,

do Betléma jim kázal.

Hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom.


3. Běžte rychle, pospěšte,

Ježíška tam najdete.

Hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom.


4. On tam leží v jesličkách,

ovinutý v plenčičkách.

Hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlikom,

hajdom, hajdom, tydlidom.


5. Maria ho kolíbá,

svatý Josef mu zpívá.

Hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom,

hajdom, hajdom, tydlidom.

 ukázka audio 5

 

6. Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


1. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni, a pak děda, marně hledá kapra pod skříní,

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku.

Jo Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být

a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

Jo Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


3. Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“ čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

Jo Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.


4. A když sní se,co je v míse, televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne k blaženosti své.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.


Jo Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

ukázka audio 6

 

Chcete nás navštívit? Bloudit nebudete!

mapa
mapka_radslavice.gif

Veřejný internet

http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/verejny-internet/verejny-internet

Potřebujete poradit?

http://www.ptejteseknihovny.cz/

Celé Česko čte dětem

http://www.celeceskoctedetem.cz/

Týden knihoven

logo Týden knihoven

Noc s Andersenem

http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

http://skip.nkp.cz/index.htm

 

„Máš-li zahradu a knihovnu, pak máš všechno, co potřebuješ.“ Cicero

 

2021 Události v knihovně

Půjčovní doba :

Pondělí:
9.oo -11.oo 15.oo -19.oo
Sobota:
9.oo -11.oo

 

Možnost kontaktu

http://cs-cz.facebook.com/people/Obecni-Knihovna-Radslavice/100001561952525

Městská knihovna v Přerově

Aktuality a pozvánky MěK v Přerově

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

Čtenářský deník MP3

Povinná četba k poslechu - pomocník zejména pro studenty na vlnách ČRo3 - VLTAVA

Nabídka knih MP3
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/autori

Audiopohlednice z Radslavic

poslechni si

Šumná města - Přerov

Odkaz na oblíbený seriál ČT, díl věnovaný Přerovu

Předpověď počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

058361