Drobečková navigace

Úvod > Knihovna > Odkazy > Klub aktivních seniorů > Založení klubu aktivních důchodců

Založení klubu aktivních důchodců

 Z popudu knihovnice byl v roce 2011 založen v obci Klub aktivních důchodců.

Klub je volným občanským sdružením pro všechny zájemce, není třeba žádného přihlašování. Stačí si přijít posedět na pravidelnou Kavárničku, rozhlédnout se a zapojit se do činnosti, která je vám blízká a příjemná. Všichni jsou srdečně vítáni.

Jeho činnost je velmi bohatá a pestrá. Počet členů se stále zvyšuje. Původně byly jeho členkami výhradně ženy, ale časem jsme zapojili i muže. Senioři se pravidelně scházejí v Kavárničce a plánují společné výlety, vycházky, večírky, kultuní vystoupení, vzdělávací akce, zájezdy apod. 

Aktivity klubu přinášejí svůj díl pohody, radosti, smíchu do běžných dnů života.

Členové otevírají některé ze svých aktivit i pro širokou veřejnost.  

Klub je podporován ze strany obce zejména poskytováním obecního sálu ke shúzkám klubu  a i finanční spolučástí při některých aktivitách. 

 

 2011 Zpráva o založení a činnosti klubu aktivních důchodců v Radslavicích a  jeho prvních aktivitách


V letošním roce se v obci začal formovat klub aktivních důchodců otevřený všem seniorům z obce. Tento nový klub, s paní Martou Bouchalovou, jako hlavní organizátorkou, uspořádal pro zájemce důchodového věku dva celodenní zájezdy. Prvním z nich byl v dubnu zájezd do Luhačovic. Navštívili společně Slavnost svěcení lázeňských pramenů, prošli si lázeňské městečko s kolonádou. Odpoledne, protože bylo deštivé a chladné  počasí si prohlédli zámek ve Vizovicích s bohatými interiéry. Při dalším, tentokrát listopadovém zájezdu do Kroměříže absolvovali prohlídku tamního zámku, prošli se Podzámeckou zahradou a následovala prohlídka Květné zahrady s průvodcem. Při obou zájezdech vždy byl dostatek volna pro odpočinek a možnost posezení při obědě nebo možnost jiného individuálního programu. Kromě těchto měli zájemci další společné výlety po okolí, některé byly cyklistické, jiné kombinované podle schopností a zájmu účastníků. Jedním z nich, a to velmi vydařeným, byl i výlet do Lipníku n.B.  Zdatnější  důchodci jeli trasu na kolech, ostatní linkovým autobusem. Na náměstí se obě skupinky spojily a absolvovaly komentovanou prohlídku města. Od průvodkyně z informačního centra se dozvěděli spoustu nových zajímavostí z míst, o kterých si většina z nás myslí, že je důvěrně znají. Jindy zase ryze cyklistickou vyjížďkou po trase cyklostezky byl výlet do přerovského parku Michalova s prohlídkou nově otevřených skleníků. Program klubu aktivních důchodců lze přizpůsobovat zájmu a kondici seniorů. Podáváním svých návrhů si náplň činnosti klubu důchodci sami vytváří. I pro příští rok plánují další aktivity.

Ženy se schází pravidelně v úterý při cvičení Zumby.

Při předvánoční besedě s důchodci letos spoluobčané měli možnost oslavit s naší nejstarší občankou paní Brázdovou její krásné 99. narozeniny. Kapela jí zahrála sólo, nechyběl ani přípitek. Přejeme paní Brázdové jménem všech spoluobčanů, aby jí neubývala její vitalita, těšila se dobrému zdraví  a mohla se stále zabývat svými koníčky – zejména květinami.

Na začátku září proběhl v obci  Kurz počítačové gramotnosti „Senioři komunikují“ z prostředků nadace Václava a Lívie Klausových určený pro cílovou skupinu senioři v důchodovém věku. Zájem projevilo 11 uchazečů. Kurz zorganizovala Komise sociální při obci Radslavice