Obecní knihovna Radslavice
Drobečková navigace

Události v knihovně > Klub aktivních seniorů

Klub aktivních seniorů v Radslavicích - KAS

 

Kvůli pandemii nemoci Covid 19 je činnost klubu aktivních seniorů pozastavena. 

Těšíme se na obnovení a společná setkávání.

Fotografie z akcí KAS

Aktivity KAS 

Založení klubu aktivních důchodců v Radslavicích

Dobrovolná neregistrovaná neoficiální organizace - bez statusu.
Nejsme registrovaní jako spolek. Aktivita je dobrovolná. Nepobíráme žádné příspěvky, účastníci si hradí činnost z vlastních prostředků.

Účel organizace (cíle, poslání): Naplňování volného času aktivizačními činnostmi dle zájmu a zálib seniorů.

Jaké aktivity organizujeme? Připravujeme kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Včetně osvětové činnosti. Spolupracujeme se seniory okolních obcí. Pořádáme rukodělné činností, cestopisné přednášky, pravidelné setkávání (každých 14 dní mimo prázdniny) v  kavárničce. Pravidelné cvičení Zumby a nově i jógy, výlety na kolech, pěší vycházky, společné návštěvy muzeí a památek. Pořádáme dětský den, spolupracujeme s místními spolky i obecním úřadem. Pořádáme táboráky,  poznávací zájezdy a pomáháme při údržbě Včelího háje. Vzájemně si sdílíme a předáváme vlastní poznatky a zkušenosti. 

Obec podporuje činnost klubu pronájmem obecních prostor ke scházení klubu bez úhrady nájemného a další pomocí.

V čele oblíbeného klubu je paní Marta Bouchalová, které byla za její dlouholetou angažovanost v obci uděleno obecní vyznamenání. ( osobnosti obce ).

Klub aktivních důchodců začal používat nový název  Klub aktivních seniorů v roce 2015

 V roce 2011 si na podnět knihovnice naši senioři založili vlastní klub. Zprávu o vzniku a počátcích činnosti najdete pod odkazem: Založení klubu aktivních důchodců v Radslavicích 

 Kontaktní údaje pro Klub aktivních seniorů

telefon:

Knihovna Radslavice, knihovnice Lada Veselá   724 193 799: 

Marta Bouchalová vedoucí klubu                         736 276 079

e-meil:

knihovna.radslavice@seznam.cz

marta.bouchalova@centrum.cz

sídlo:

Obecní knihovna Radslavice

Školní 5

751 11 Radslavice

 

 

          

obě fotografie pocházejí z doby zahájení činnosti klubu

Chcete nás navštívit? Bloudit nebudete!

mapa
mapka_radslavice.gif

Veřejný internet

http://www.brezen.cz/cs/bmi-sdruzeni/verejny-internet/verejny-internet

Potřebujete poradit?

http://www.ptejteseknihovny.cz/

Celé Česko čte dětem

http://www.celeceskoctedetem.cz/

Týden knihoven

logo Týden knihoven

Noc s Andersenem

http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků

http://skip.nkp.cz/index.htm

 

„Máš-li zahradu a knihovnu, pak máš všechno, co potřebuješ.“ Cicero

 

Události v knihovně

Půjčovní doba: v jarní prázdniny 6. a 11. února máme zavřeno.

Půjčovní doba :

Pondělí:
9.oo -11.oo 15.oo -19.oo
Sobota:
9.oo -11.oo

Možnost kontaktu

http://cs-cz.facebook.com/people/Obecni-Knihovna-Radslavice/100001561952525

Městská knihovna v Přerově

Aktuality a pozvánky MěK v Přerově

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

Čtenářský deník MP3

Povinná četba k poslechu - pomocník zejména pro studenty na vlnách ČRo3 - VLTAVA

Nabídka knih MP3
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/autori

Audiopohlednice z Radslavic

poslechni si

Šumná města - Přerov

Odkaz na oblíbený seriál ČT, díl věnovaný Přerovu

Předpověď počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

059331