Horní menu

Obecní knihovna Radslavice

Klub aktivních seniorů v Radslavicích

Dobrovolná neregistrovaná organizace - bez statusu.
Nejsme registrovaní jako spolek. Aktivita je dobrovolná. Nepobíráme žádné příspěvky, účastníci si hradí činnost z vlastních prostředků.

Účel organizace (cíle, poslání): Naplňování volného času aktivizačními činnostmi dle zájmu a zálib seniorů.

Jaké aktivity organizujeme? Připravujeme kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity. Včetně osvětové činnosti. Spolupracujeme se seniory okolních obcí. Pořádáme rukodělné činností, cestopisné přednášky, pravidelné setkávání (každých 14 dní mimo prázdniny) v  kavárničce. Pravidelné cvičení Zumby a nově i jógy, výlety na kolech, pěší vycházky, společné návštěvy muzeí a památek. Pořádáme dětský den, spolupracujeme s místními spolky i obecním úřadem. Pořádáme táboráky,  poznávací zájezdy a pomáháme při údržbě Včelího háje. Vzájemně si sdílíme a předáváme vlastní poznatky a zkušenosti. 

Obec podporuje činnost klubu pronájmem obecních prostor ke scházení klubu bez úhrady nájemného a další pomocí.

Klub aktivních důchodců začal používat nový název  Klub aktivních seniorů v roce 2015

V roce 2011 si na podnět knihovnice naši senioři založili vlastní klub. Zprávu o vzniku a počátcích činnosti najdete pod odkazem:

Založení klubu aktivních důchodců v Radslavicích

 

Kontaktní údaje pro Klub aktivních seniorů

telefon:

Knihovna Radslavice, knihovnice Lada Veselá   724 193 799: 

Marta Bouchalová vedoucí klubu                         736 276 079

e-meil:

knihovna.radslavice@seznam.cz

marta.bouchalova@centrum.cz

sídlo:

Obecní knihovna Radslavice

Školní 5

751 11 Radslavice

 

Pravidelné akce Klubu aktivních důchodců v roce 2015:

Zumba - cvičení na hudbu každé úterý v 19:00 hod v kulturním domě

Posezení u kafíčka v sále hasičské zbrojnice - jednou za 14 dnů, ve středu nebo ve čtvrtek od 16:00 hodin, příspěvek na občerstvení 20,-Kč

Cvičení Jógy v nové učebně základní školy čtvrtek od 17:00 hod. Sraz před budovou školy vždy v 16:50 hod.

 

 

          

Registrační roční poplatek

Při první návštěvě knihovny v roce budete požádaní o úhradu ročního registračního poplatku 20,- Kč. Bez uhrazení poplatku nelze provádět výpůjčky.

Půjčovní doba :

Pondělí:
9.oo -11.oo 15.oo -19.oo
Sobota:
9.oo -11.oo

 

Možnost kontaktu

http://cs-cz.facebook.com/people/Obecni-Knihovna-Radslavice/100001561952525

Městská knihovna v Přerově

Aktuality a pozvánky MěK v Přerově

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

Čtenářský deník MP3

Povinná četba k poslechu - pomocník zejména pro studenty na vlnách ČRo3 - VLTAVA

Nabídka knih MP3
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/autori

Audiopohlednice z Radslavic

poslechni si

Šumná města - Přerov

Odkaz na oblíbený seriál ČT, díl věnovaný Přerovu

Předpověď počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

051055