Horní menu

Obecní knihovna Radslavice

Památky v obci

Naše obec leží na úrodné Hané, v Moravské bráně. Prochází jí Jantarová stezka, kterou kopíruje i cyklotrasa pod stejným názvem.

Radslavickým nejvýznamnějším rodákem je František Slaměník narozený roku 1845, zakladatel Muzea Komenského v blízkém Přerově. Jeho jméno nese i místní mateřská škola a je po něm pojmenovaná i ulice, ve které se nacházel jeho rodný domek s č. pop. 32, Tuto událost připomíná pamětní deska na domě.

Nejstarší památkou v obci je kamenný barokní kříž z roku 1759 u bývalé fary, nyní v sousedství obecního bytového domu na ulici Přerovská.

V parku, na rozcestí silnic směr Pavlovice a Sušice, stojí od roku 1879 sousoší sv. Cyrila a Metoděje, které se stalo symbolem Radslavic.

Na hřbitově pod sochou Pocta praporu jsou uloženy ostatky neznámého vojína padlého při osvobození naší obce v posledních dnech 2.sv.války.

Naproti budovy školy, pod vzrostlým chráněným památným stromem lípy malolisté se nachází Památník Svobody, který v roce 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Byla mu navrácena původní podoba, a osazen kopií původní, od 2.sv.války nezvěstné, sochy sedícího  T.G. Masaryka. Na obnovu památníku obec obdržela dotaci z min. obrany.

Obec Radslavice získala v soutěži Vesnice Ol.kraje roku 2011 cenu „Zlatá cihla“ v kategorii A – obnova památek místního významu za provedenou celkovou rekonstrukci Pomníku Svobody se sochou T.G.Masaryka, realizovanou v roce 2009.

V parku před bývalou mlékárnou, nyní Pohostinstvím "Pod kaštany"  je Pomník Rudé armádě postavený z tučínského travertinu jako připomínka osvobození obce v roce 1945.

Registrační roční poplatek

Při první návštěvě knihovny v roce budete požádaní o úhradu ročního registračního poplatku 20,- Kč. Bez uhrazení poplatku nelze provádět výpůjčky.

Půjčovní doba :

Pondělí:
9.oo -11.oo 15.oo -19.oo
Sobota:
9.oo -11.oo

 

Možnost kontaktu

http://cs-cz.facebook.com/people/Obecni-Knihovna-Radslavice/100001561952525

Městská knihovna v Přerově

Aktuality a pozvánky MěK v Přerově

http://www.knihovnaprerov.cz/index.php

Čtenářský deník MP3

Povinná četba k poslechu - pomocník zejména pro studenty na vlnách ČRo3 - VLTAVA

Nabídka knih MP3
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/autori

Audiopohlednice z Radslavic

poslechni si

Šumná města - Přerov

Odkaz na oblíbený seriál ČT, díl věnovaný Přerovu

Předpověď počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

051055