Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Aktuálně z obce > Aktuality > Informace z Katastru nemovitostí a FÚ

Informace z Katastru nemovitostí a FÚDatum konání:
31.1.2013

 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je vlastník nemovitosti, u něhož došlo v uplynulém roce ke změně, povinen do 31. ledna příslušného roku podat změnové, či daňové přiznání. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona. Změna na straně vlastníka nemovitosti může nastat nejen nabytím nemovitosti, ale např. i dokončením obnovy katastrálního operátu. Seznam všech katastrálních území s dokončenou digitalizací, tzn. že v k.ú. nejsou vedeny pozemky ve zjednodušené evidenci, je aktuálně uveden na stránkách České úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.cz, v sekci DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP, v odkaze Seznam katastrálních území bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Informace o dokončené digitalizaci je také možné zjistit na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, osobně nebo na tel. 581 706 911, 581 706 930. V roce 2012 byla v rámci působnosti KP Přerov dokončena digitalizace kat.územích : Horní Moštěnice (celé k.ú.), Lipník nad Bečvou (celé k.ú.), Prusínky  (celé k.ú.), Radkovy (extravilán, intravilán byl dokončen již v roce 2011), Říkovice u Přerova (intravilán), Vlkoš u Přerova (celé k.ú.), Výkleky (celé k.ú.). Od 1.1.2013 současně dochází ke změně organizace daňové správy v ČR. Existuje jen 14 finančních úřadů v krajských městech, ostatní FÚ se stávají jeho územními pracovišti. Daňové povinnosti k dani z nemovitosti za všechny nemovitosti poplatníka na území kraje budou automaticky z moci úřední sloučeny do jednoho spisu na jednom spravujícím územním pracovišti. Více na webu České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/.