Obec Radslavice
Olomoucký kraj
počet obyvatel
1128
nadmořská výška
223 metrů
Napište nám Sledujte nás na facebooku Fotogalerie

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Aktuálně z obce > Aktuality

Aktuality


Program "Klubu aktivních důchodců" na leden 2013

Datum konání: 31. 1. 2013

V příloze je program Klubu aktivních důchodců v Radslavicích na leden 2013


Autor: matr Publikováno 3. 1. 2013 9:09

Večírek klubu důchodců

Datum konání: 4. 1. 2013

V pátek 4.1.2013 pořádá Klub důchodců večírek. Začátek v 18.00 hod. v Domě hasičů. Jídlo a alkoholické nápoje si každý přinese s sebou, nealko, káva a slané pečivo bude zdarma. Vstupenkou na tuto akci je cena do tomboly.


Autor: matr Publikováno 3. 1. 2013 9:05

Pěší výstup na Helfštýn

Datum konání: 5. 1. 2013

TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 36.ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých turistů, v sobotu 5.ledna 2013 pěší výstup na Helfštýn. Sraz v 9.00 hod. u obchodu ENA. Délka trasy cca 10 km. Zpět individuálně pěšky nebo busem 12:55 z Lipníku n/B. Podrobnosti vedoucí výstupu – Petr Caletka, Trávník 151.


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 13:01

Odchyt zajíců

Datum konání: 5. 1. 2013

MS Katová Radslavice oznamuje, že v sobotu 5.ledna 2013 uskuteční odchyt zajíců, na něž srdečně zve všechny spoluobčany, zejména školní mládež. Sraz zájemců v 8,45 na křižovatce na Tučín u Brázdového. Tradiční občerstvení zajištěno. Odvoz zpět zabezpečen.


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 12:59

Silvestr 2012

Datum konání: 31. 12. 2012

Přijďte společně přivítat Nový rok!    Zveme Vás ke společnému  rozloučení s odcházejícím rokem a uvítání nového roku s přípitkem. Sejdeme se  i letos  před půlnocí u kulturního domu. Vstup do nového roku oslavíme ohňostrojem. Skleničky si přineste vlastní.  Těšíme se na Vás.


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 12:58

2. ročník Vánoční ceny Radslavic

Datum konání: 29. 12. 2012

Sportovně střelecký klub Radslavice zve děti a mládež na 2. ročník Vánoční ceny Radslavic. Ve střelbě ze vzduchovky vleže budou soutěžit děti ve dvou kategoriích do 10  a  do 14 let. Pro mládež   do  18 let je připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 m. Obě soutěže se uskuteční v zasedací místnosti STŘELNICE v sobotu 29. prosince 2012 od 9.00 hodin. Vstup do zasedací místnosti jen v čisté obuvi.

 


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 12:57

Informace z Katastru nemovitostí a FÚ

Datum konání: 31. 1. 2013

 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je vlastník nemovitosti, u něhož došlo v uplynulém roce ke změně, povinen do 31. ledna příslušného roku podat změnové, či daňové přiznání. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona. Změna na straně vlastníka nemovitosti může nastat nejen nabytím nemovitosti, ale např. i dokončením obnovy katastrálního operátu. Seznam všech katastrálních území s dokončenou digitalizací, tzn. že v k.ú. nejsou vedeny pozemky ve zjednodušené evidenci, je aktuálně uveden na stránkách České úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.cz, v sekci DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP, v odkaze Seznam katastrálních území bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Informace o dokončené digitalizaci je také možné zjistit na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, osobně nebo na tel. 581 706 911, 581 706 930. V roce 2012 byla v rámci působnosti KP Přerov dokončena digitalizace kat.územích : Horní Moštěnice (celé k.ú.), Lipník nad Bečvou (celé k.ú.), Prusínky  (celé k.ú.), Radkovy (extravilán, intravilán byl dokončen již v roce 2011), Říkovice u Přerova (intravilán), Vlkoš u Přerova (celé k.ú.), Výkleky (celé k.ú.). Od 1.1.2013 současně dochází ke změně organizace daňové správy v ČR. Existuje jen 14 finančních úřadů v krajských městech, ostatní FÚ se stávají jeho územními pracovišti. Daňové povinnosti k dani z nemovitosti za všechny nemovitosti poplatníka na území kraje budou automaticky z moci úřední sloučeny do jednoho spisu na jednom spravujícím územním pracovišti. Více na webu České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/.  

  


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 12:55

Tříkrálová sbírka 2013

Datum konání: 5. 1. 2013

Tříkrálová sbírka 2013  V sobotu 5. ledna 2013 opět vyrazí i do radslavských ulic a k prahům vašich domácností tříkráloví koledníci, aby koledovali pro lidi staré, nemocné a opuštěné, pro matky s dětmi v nouzi, pro lidi bez domova. Již po jedenácté totiž pořádá Charita České republiky celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné v České republice i v zahraničí. V loňském roce získané finanční prostředky pomohly při realizaci několika desítek místních projektů na pomoc lidem v nouzi.  A tak až u vašich dveří zazvoní koledníci označeni identifikačním průkazem s pokladničkou označenou logem Charita a zapečetěnou Obecním úřadem, otevřete svá srdce a přispějte pod1e svých možností alespoň drobnou finanční částkou. V Radslavicích jsou vytvořeny tři skupiny  vedené Mgr.Petrem Prinzem, pí.Jarmilou Svozílkovou a p.Václavem Šenkem.  Všem dárcům předem děkuje Oblastní charita Přerov i OÚ Radslavice.

 


Autor: matr Publikováno 28. 12. 2012 12:53

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Datum konání: 29. 12. 2012

Zveme na vánoční turnaj ve stolním tenisu v sobotu 29.12.2012 v 9.00hod v kulturním domě

 

Příloha - pozvánka + propozice

Příloha - pozvánka + propozice


Autor: matr Publikováno 20. 12. 2012 10:02

Provoz obecního úřadu

Datum konání: 31. 12. 2012

V době Vánoc je  provoz obecního úřadu omezen. Dne 21.12.2012, 28.12.2012 a 31.12.2012 je obecní úřad uzavřen. Případné platby je možno realizovat bezhotovostně - účet 1882953309/0800, případně složenkou.


Publikováno 19. 12. 2012 8:25